Останні статті
20.07.2021
Патент на корисну модель № 147865. Спосіб когнітивного багатокористувацького доступу з OFDMA для низькоорбітальної системи з архітектурою розподіленого супутника.
Володимир Сайко Володимир Григорович, Домрачев Володимир Миколайович, Наритник Теодор Миколайович

20.07.2021
Wireless Communication Systems of Terahertz Frequency Range.
Ilchenko M., Narytnyk T., Avdeyenko G.

20.07.2021
Українська мікрохвильова інтегрована телерадіоінформаційна система МІТРІС.
Теодор Наритник

12.02.2021
Багатопозиційна система впливу електромагнітного випромінювання на супутникові лінії радіозв'язку.
Теодор Наритник, Володимир Сайко

12.02.2021
Терагерцові технології в телекомунікаціях.
Ільченко М.Ю., Наритник Т.М.

12.02.2021
Design and modeling of band-pass filters on coaxial resonators for the cellular communication systems.
T.M. Narytnyk, A.T. Orlov, I.K. Kuzmichev, V.I. Korsun, S.O. Perepelitsyn

12.02.2021
Патент на корисну модель № 145276. Спосіб передачі телевізійних сигналів.
Сайко Володимир Григорович, Домрачев Володимир Миколайович, Наритник Теодор Миколайович

12.02.2021
Патент на корисну модель № 142478. Система низькоорбітального супутникового зв'язку із міжсупутниковими каналами зв'язку терагерцового діапазону.
Сайко Володимир Григорович, Домрачев Володимир Миколайович, Наритник Теодор Миколайович, Сивкова Наталія Максимівна

26.07.2020
Цифрові радіорелейні та тропосферні лінії зв'язку (основи розрахунку).
Наритник Т.М., Почерняєв В.М., Повхліб В.С.

26.07.2020
Інноваційне рішення для LEO-системи з архітектурою «Розподіленого супутника».
Сайко Володимир, Наритник Теодор, Гладких Валерій, Сивкова Наталія

26.07.2020
Теорія і практика управління використанням радіочастотного ресурсу.
П.В. Слободянюк, Т.М. Наритник, В.Г. Благодарний, В.Г. Сайко, В.Л. Булгач

26.07.2020
Патент на корисну модель № 131630. Мікрохвильва система широкосмугового безпроводового доступу UMDS - BSA.
Єрмаков А.В., Наритник Т.М., Постернак Б.С., Кибенко А.В., Лящук А.А., Грищенко К.М.

26.07.2020
Патент на корисну модель № 141312. Канал міжсупутниковвого зв'язку в терагерцового діапазону.
Наритник Т.М.

12.06.2020
Патент на корисну модель № 142478. Система низькоорбітального супутниковвого зв'язку із міжсупутниковими каналами зв'язку терагерцового діапазону.
Сайко В.Г., Домрачев В.М., Наритник Т.М., Сивкова Н.М.

02.06.2020
Телекомунікаційна система впливу електромагнітного випромінювання на супутникові канали радіозв'язку.
Сайко В.Г., Наритник Т.М., Сивкова Н.М.

26.05.2020
Патент на корисну модель № 141528. Система низькоорбітального супутниковвого зв'язку із FC-архітектурою.
Сайко В.Г., Домрачев В.М., Наритник Т.М., Сивкова Н.М.

26.05.2020
Звіт НДГ «Терагерцовий радіоканал» Наритника Т.М.
Наритник Т.М.

26.05.2020
Премія НПП. Список науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

26.05.2020
Преміювали вчених з найцитованішими у Scopus публікаціями.

Кафедра Телекомунікацій

Система МІТРІС є оригінальною та конкурентноспроможною на світовому телекомунікаційному ринку розробкою. В її основу закладені результати піонерських досліджень багатьох вчених та колективів України, якими вони керують. Матеріали досліджень увійшли до семи монографій, більше як 300 наукових статей і 39 патентів на винаходи.

У 1991 р. в Україні були проведені перші дослідження щодо створення в діапазоні 11,7 12,5 ГГЦ першої вітчизняної розподільчої системи МІТРІС (мікрохвильова інтегрована телерадіоінформаційна система). Ця система використовує ті ж частоти, що і супутникові системи теле- і радіомовлення в Кu-діапазоні. Ідея використання цього діапазону частот була зв'язана з можливістю використання телеглядачами системи МІТРІС радіоприймачів, що працюють у зазначеному діапазоні і які використовуються для прийому супутникового телебачення. У результаті іноді можуть виникати проблеми взаємних перешкод від цих двох систем. Однак шляхом раціональної просторової селекції сигналів базової станції МІТРІС і супутникових систем зазначений вплив може бути мінімізоване чи цілком усунуто. Найважливішою перевагою систем сімейства МІТРІС є можливість забезпечення інформаційного обміну на значній території (десятки кілометрів при розміщенні однієї базової станції на висоті близько 100м).

Розроблена система МІТРІС являється основою екологічно безпечних безпровідних мереж інтегрального обслуговування на базі раціонального поєднання можливостей мікрохвильових та кабельних розподільчих технологій. Особливість таких мереж полягає в можливості надання на їх основі комплексу телекомунікаційних послуг:

 • багатоканального аналогового і/або цифрового, в тому числі інтерактивного телебачення;
 • передачі даних та інформаційного обслуговування (включаючи доступ Інтернет);
 • цифрової телефонії;
 • телемедицини та дистанційного навчання;
 • електронних проплат та торгівлі;
 • охоронної та протипожарної сигналізації;
 • диспетчеризації інженерного устаткування будівель;
 • організації локальних мереж передачі даних дляя адміністративних органів та органів місцевого самоврядування, установ освіти та науки, промислових підприємств, органів силових структур та ін.;
 • циркулярного оповіщення, в тому числі в інтересах силових структур.

Структурна схема системи МІТРІС має вигляд:

Передові конструктивно-технологічні і схемотехнічні рішення:

 • Застосування високонадійних окремих на кожний частотний канал транзисторних підсилювачів вихідної потужності пристрою, що передає, ЦС, це дозволило запобігти утворенню продуктів інтермодуляції;
 • Створення багатоканального пристрою об'єднання частотних каналів, виконаного з використанням фільтрів СВЧ на діелектричних резонаторах і малогабаритних циркуляторах. Схемотехнічна побудова пристрою мінімізує його втрати і габарити.
 • Розробка елементів антенно-фідерного тракту, що працюють одночасно на хвилях ортогональної поляризації й у двох діапазонах частот, сантиметровому і міліметровому.
 • Створення комплексу приймальних абонентських станцій, що відрізняються розміщенням конвертора безпосередньо біля випромінювача дзеркальної антени оригінальної конструкції.
 • Застосування системи керованого кодованого доступу до абонентів (АСS-ТV-М), що містить у собі кодери і декодери відеосигналу й оригінальне програмне забезпечення. Система дозволяє обслуговувати в стандартному виконанні до 500000 і більш абонентів. При цьому забезпечується керування доступом кожного з абонентів до перегляду 24-х і більш каналів, контроль перегляду кодованих каналів і автоматичне відключення, при необхідності, абонента.