Останні статті
20.07.2021
Патент на корисну модель № 147865. Спосіб когнітивного багатокористувацького доступу з OFDMA для низькоорбітальної системи з архітектурою розподіленого супутника.
Володимир Сайко Володимир Григорович, Домрачев Володимир Миколайович, Наритник Теодор Миколайович

20.07.2021
Wireless Communication Systems of Terahertz Frequency Range.
Ilchenko M., Narytnyk T., Avdeyenko G.

20.07.2021
Українська мікрохвильова інтегрована телерадіоінформаційна система МІТРІС.
Теодор Наритник

12.02.2021
Багатопозиційна система впливу електромагнітного випромінювання на супутникові лінії радіозв'язку.
Теодор Наритник, Володимир Сайко

12.02.2021
Терагерцові технології в телекомунікаціях.
Ільченко М.Ю., Наритник Т.М.

12.02.2021
Design and modeling of band-pass filters on coaxial resonators for the cellular communication systems.
T.M. Narytnyk, A.T. Orlov, I.K. Kuzmichev, V.I. Korsun, S.O. Perepelitsyn

12.02.2021
Патент на корисну модель № 145276. Спосіб передачі телевізійних сигналів.
Сайко Володимир Григорович, Домрачев Володимир Миколайович, Наритник Теодор Миколайович

12.02.2021
Патент на корисну модель № 142478. Система низькоорбітального супутникового зв'язку із міжсупутниковими каналами зв'язку терагерцового діапазону.
Сайко Володимир Григорович, Домрачев Володимир Миколайович, Наритник Теодор Миколайович, Сивкова Наталія Максимівна

26.07.2020
Цифрові радіорелейні та тропосферні лінії зв'язку (основи розрахунку).
Наритник Т.М., Почерняєв В.М., Повхліб В.С.

26.07.2020
Інноваційне рішення для LEO-системи з архітектурою «Розподіленого супутника».
Сайко Володимир, Наритник Теодор, Гладких Валерій, Сивкова Наталія

26.07.2020
Теорія і практика управління використанням радіочастотного ресурсу.
П.В. Слободянюк, Т.М. Наритник, В.Г. Благодарний, В.Г. Сайко, В.Л. Булгач

26.07.2020
Патент на корисну модель № 131630. Мікрохвильва система широкосмугового безпроводового доступу UMDS - BSA.
Єрмаков А.В., Наритник Т.М., Постернак Б.С., Кибенко А.В., Лящук А.А., Грищенко К.М.

26.07.2020
Патент на корисну модель № 141312. Канал міжсупутниковвого зв'язку в терагерцового діапазону.
Наритник Т.М.

12.06.2020
Патент на корисну модель № 142478. Система низькоорбітального супутниковвого зв'язку із міжсупутниковими каналами зв'язку терагерцового діапазону.
Сайко В.Г., Домрачев В.М., Наритник Т.М., Сивкова Н.М.

02.06.2020
Телекомунікаційна система впливу електромагнітного випромінювання на супутникові канали радіозв'язку.
Сайко В.Г., Наритник Т.М., Сивкова Н.М.

26.05.2020
Патент на корисну модель № 141528. Система низькоорбітального супутниковвого зв'язку із FC-архітектурою.
Сайко В.Г., Домрачев В.М., Наритник Т.М., Сивкова Н.М.

26.05.2020
Звіт НДГ «Терагерцовий радіоканал» Наритника Т.М.
Наритник Т.М.

26.05.2020
Премія НПП. Список науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

26.05.2020
Преміювали вчених з найцитованішими у Scopus публікаціями.

Кафедра Телекомунікацій
Терагерцова телекомунікаційна система із гігабітною пропускною здатністю підвищеної завадостійкості та завадозахищеності

- розробка схемо-технічних рішень побудови радіорелейної системи терагерцового діапазону;
- аналіз наявної елементної бази і можливості її використання в терагерцовому діапазоні частот;
- моделювання основних функціональних вузлів в терагерцовому діапазоні частот;
- проектування та експериментальне дослідження окремих приймальних та передавальних пристроїв, оптимізація конструктивних та електричних параметрів пристроїв;
- розробка апаратно-технічних засобів, які відкривають шляхи подальшого удосконалення телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу в терагерцовому діапазоні частот;
- практична апробація цифрової радіорелейної системи терагерцового діапазону, що розробляється, та визначення подальших шляхів реалізації створеної моделі в умовах експлуатації одноінтервальних радіорелейних ліній та на мережах радіодоступу.

Радіочастотні смугові фільтри

Радіочастотні смугові фільтри моделей: ФС-820-2-30, ФС-890-2-30, ФС-1920-2-30, ФС-2510-2-40.

Приймальне обладнання з можливістю дистанційного керування та моніторингу по мережі TCP/IP R 2667-46

Приймальне обладнання R 2667-46 призначене для роботи в складi обладнання багатокальної багатоточкової розподільчої системи MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System).

Радиометр 5 мм диапазона для температурного зондирования атмосферы

Используется как основной функциональный компонент в новых системах погодного мониторинга.

Малошумящий широкополосный приемник для радиометров 3 мм диапазона длин волн

Используется в радиометрических системах различного назначения (дистанционное зондирование, обнаружение целей, мониторинг, пассивное формирование изображений и пр.).

Малошумящий широкополосный приемник для радиометров 8 мм диапазона длин волн

Используется в радиометрических системах различного назначения (дистанционное зондирование, обнаружение целей, мониторинг, пассивное формирование изображений и пр.).

Мікрохвильове частотно-вибіркове обладнання з унікальними параметрами частотної вибірковості (крутизна амплітудно-частотної характеристики досягнута на рівні 23 дБ/МГц за рахунок використання високо добротних коаксіальних резонаторів з перехресними зворотними зв’язками) для вимірювання та контролю позасмугового випромінювання базових станцій широкосмугового доступу в робочому режимі їх роботи з використанням аналізатора спектру Advantest U3772

Презентація.

Планарні фільтри на діелектричних резонаторах з підвищеною частотною вибірковістю для комплексу автоматизованого виявлення, високоточного пеленгування та технічного аналізу джерел радіовипромінювання в діапазоні частот 3…6 ГГц

Детальшіше...

Комлект радіорелейного обладнання (блок приймальня-передавальний + модем) радіорелейної лінії «Еврика РЛ-8С» діапазону 7,9-8,4 ГГц з пропускною здатністю 155 Мбіт/с

Презентація.

Терагерцова телекомунікаційна система широкосмугового радіодоступу із гігабітною пропускною здатністю

Тема №2628 п. Номер державної реєстрації 0113U001577. Код КВНТД 22 01040 п. УДК 621.39.

Малогабаритна тропосферна радіорелейна станція нового покоління

Презентація.

Устройство с повышенной частотной избирательностью для системы мониторинга

Посмотреть внешний вид и входную часть устройства.

Телерадіоінформаційна система мультисервісного доступу «UMDS»

Презентація інноваційного проекту.

Комплекс оборудования предоставления беспроводного мультисервисного доступа к инфокоммуникационным услугам «UMDS»

Подробное описание коплекса UMDS.

Блок передавальний

Технічні вимоги.

Блок приемный

Технічні вимоги.

Микроволновая интегрированная телерадиоинформационная система МИТРИС-UMDS

Относится к системам беспроводового доступа к информационным инфокоммуникационным службам и предназначена для организации доступа к комплексу телекоммуникационных услуг (многоканальное наземное телевизионное вещание), доступ к широкополосному радиоканалу передачи данных с режимом обеспечения связи за стандартом IEEE.802.16).

Цифровые радиорелейных станций серии «Еврика-МИК-РЛ 4...8 С» SDН-иерархии

Радиорелейные станции серии «Еврика МИК-РЛ4…8С» SDH иерархии предназначены для организации магистральных, внутризоновых и местных радиорелейных линий связи синхронной цифровой иерархии SDH со скоростью передачи в одном радиостволе 155,52 Мбит/с в следующем диапазоне частот: 3,7…4,2 ГГц; 5,925…6,425 ГГц; 7,25…7,75 ГГц; 7,90…8,40 ГГц.

Серия аналогоцифровых телевизионных радиорелейных станций «ЭВРИКА-13ТВ/Ц»

Предназначены для организации радиолиний прямой видимости, обеспечивающих передачу информации (сигналов телевидения и каналов звукового сопровождения) между определенными пунктами на местности в диапазоне частот 12,75 … 13,25 ГГц на растоянии до 25 км. Применение РРС «Эврика» предпочтительно, когда затруднено использование кабельных линий передачи, требуется оптимальное решение для построения местной, зоновой и мобильной радиорелейных сетей.

Комплекс телевізійний передавальний «Еврика-НТН»

Забезпечує формування телевізійного сигналу в стандарті DVB-T при умові подачі їй на вхід телевізійного сигналу S video або CVBS чи транспортного потоку ASI перетворення його частоти із 37,15МГц в діапазон дециметрових хвиль, його посилення до рівня, необхідного для передачі в ефірі.