Останні статті
20.07.2021
Патент на корисну модель № 147865. Спосіб когнітивного багатокористувацького доступу з OFDMA для низькоорбітальної системи з архітектурою розподіленого супутника.
Володимир Сайко Володимир Григорович, Домрачев Володимир Миколайович, Наритник Теодор Миколайович

20.07.2021
Wireless Communication Systems of Terahertz Frequency Range.
Ilchenko M., Narytnyk T., Avdeyenko G.

20.07.2021
Українська мікрохвильова інтегрована телерадіоінформаційна система МІТРІС.
Теодор Наритник

12.02.2021
Багатопозиційна система впливу електромагнітного випромінювання на супутникові лінії радіозв'язку.
Теодор Наритник, Володимир Сайко

12.02.2021
Терагерцові технології в телекомунікаціях.
Ільченко М.Ю., Наритник Т.М.

12.02.2021
Design and modeling of band-pass filters on coaxial resonators for the cellular communication systems.
T.M. Narytnyk, A.T. Orlov, I.K. Kuzmichev, V.I. Korsun, S.O. Perepelitsyn

12.02.2021
Патент на корисну модель № 145276. Спосіб передачі телевізійних сигналів.
Сайко Володимир Григорович, Домрачев Володимир Миколайович, Наритник Теодор Миколайович

12.02.2021
Патент на корисну модель № 142478. Система низькоорбітального супутникового зв'язку із міжсупутниковими каналами зв'язку терагерцового діапазону.
Сайко Володимир Григорович, Домрачев Володимир Миколайович, Наритник Теодор Миколайович, Сивкова Наталія Максимівна

26.07.2020
Цифрові радіорелейні та тропосферні лінії зв'язку (основи розрахунку).
Наритник Т.М., Почерняєв В.М., Повхліб В.С.

26.07.2020
Інноваційне рішення для LEO-системи з архітектурою «Розподіленого супутника».
Сайко Володимир, Наритник Теодор, Гладких Валерій, Сивкова Наталія

26.07.2020
Теорія і практика управління використанням радіочастотного ресурсу.
П.В. Слободянюк, Т.М. Наритник, В.Г. Благодарний, В.Г. Сайко, В.Л. Булгач

26.07.2020
Патент на корисну модель № 131630. Мікрохвильва система широкосмугового безпроводового доступу UMDS - BSA.
Єрмаков А.В., Наритник Т.М., Постернак Б.С., Кибенко А.В., Лящук А.А., Грищенко К.М.

26.07.2020
Патент на корисну модель № 141312. Канал міжсупутниковвого зв'язку в терагерцового діапазону.
Наритник Т.М.

12.06.2020
Патент на корисну модель № 142478. Система низькоорбітального супутниковвого зв'язку із міжсупутниковими каналами зв'язку терагерцового діапазону.
Сайко В.Г., Домрачев В.М., Наритник Т.М., Сивкова Н.М.

02.06.2020
Телекомунікаційна система впливу електромагнітного випромінювання на супутникові канали радіозв'язку.
Сайко В.Г., Наритник Т.М., Сивкова Н.М.

26.05.2020
Патент на корисну модель № 141528. Система низькоорбітального супутниковвого зв'язку із FC-архітектурою.
Сайко В.Г., Домрачев В.М., Наритник Т.М., Сивкова Н.М.

26.05.2020
Звіт НДГ «Терагерцовий радіоканал» Наритника Т.М.
Наритник Т.М.

26.05.2020
Премія НПП. Список науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

26.05.2020
Преміювали вчених з найцитованішими у Scopus публікаціями.

Кафедра Телекомунікацій
Технические условия БЯФИ.464423.119 ТУ

Общие сведения

Микроволновая интегрированная телерадиоинформационная система МИТРИС-UMDS относится к системам беспроводового доступа к информационным инфокоммуникационным службам и предназначена для организации доступа к комплексу телекоммуникационных услуг (многоканальное наземное телевизионное вещание), доступ к широкополосному радиоканалу передачи данных с режимом обеспечения связи за стандартом IEEE.802.16).

Опыт работы в данной области:

 1. Разработаны технические условия на систему телерадиоинформационную интегрированную микроволновую „МИТРИС-2004” БЯФИ.464423.118 ТУ, предназначенную для предоставления услуг многоканального цифрового телевизионного вещания;
 2. Разработаны технические условия на систему телерадиоинформационную интегрированную микроволновую МИТРИС-UMDS БЯФИ.464423.119 ТУ;
 3. Центральная и абонентская станции системы МИТРИС-UMDS решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины №348 от 06.04.2006 г. и №544 от 18.01.2007 г. включены в Реестр радиоэлектронных средств и излучаемых устройств.

Технические решения защищены патентами Украины на изобретения:

1. Микроволновая интегрированная телерадиоинформационная система МИТРИС Патент Украины на изобретение №30000 от 15.04.2002г. с приоритетом от 20.06.00г.
2. Микроволновая интегрированная телерадиоинформационная система МИТРИС-М Патент Украины на изобретение №44933 от 15.03.2002г. с приоритетом от 02.08.00
3. Микроволновая интегрированная телерадиоинформационная система МИТРИС-ИНТ Декларационный патент Украины на изобретение №51495А с приоритетом от 12.04.2002г.
4. Микроволновая интерактивная дистрибутивная информационная система МІДІС Декларационный патент Украины на изобретение №55296А от 17.03.2003г. с приоритетом от 23.10.2002г.
5. Универсальная мультимедийная дистрибутивная система UMDS Декларационный патент Украины на полезную модель № 5319 от 15.03.2005г. с приоритетом от 30.12.2003г.

Система состоит из подсистем DVB-S, WiMAX и сервера центральной станции.

Система, в зависимости от конфигурации, предоставляет доступ к службам телевидения и к интерактивным службам, которые базируются на передаче данных – доступ к службам Интернет, видео по заказу, IP телефония, видеосвязь сверх IP, VPN.

Радиус зоны обслуживания до 60 км при условии прямой видимости.

Диапазон частот прямых каналов (ПК) – 11,7…...12,5 ГГц

Диапазон частот обратных каналов (ЗК) – 10,15...10,30; 10,50...10,65 ГГц

Мощность в прямом канале до 200 мВт

Мощность в ПК передатчика абонентской станции – 10 мВт

Число абонентов интерактивных служб (адресованных абонентских станций)– до 40 000

Назначения

Микроволновая интегрированная телерадиоинформационная система МИТРИС-UMDS предназначенная для обеспечения доступа абонентов к информационным ресурсам:

 • услуг многоканального цифрового телевидения;
 • услуг сети Интернет;
 • услуг, связанных с передачей данных (доступ к услугам IP телефонии, видео на заказ, обмен данными и т.п).

Характеристики

1. Протоколы на канальном уровне, поддерживаемые системой

1.1. прямой канал – DVB-S, обратный канал – специально разработанный (в подсистеме, которая предоставляет услуги телевидения и передачу данных с  доступом по FTDMA)

1.2. 802.16 (в подсистеме, которая предоставляет услуги телевидения и передача данных с мультиплексированием по FDD или ТDD, доступ по ТDМА)

2. Сетевой ресурс

2.1. Прямой канал подсистемы  DVB-S – до 800 Мбит/с
Обратный канал подсистемы  DVB-S – до 650 Мбит/с

2.2. Максимальная пропускная способность одного канала подсистемы 802.16 (в одном пространственном секторе) – 37,7Мбит/с

2.3. Диапазон частот в прямом канале подсистемы DVB-S – 11,7...12,5ГГц

2.4. Диапазон частот в обратном канале подсистемы  DVB-S – 10,15...10,30; 10,50...10,65 ГГц

2.5. Диапазон частот подсистемы WiMAX – 10,15...10,30; 10,50...10,65 ГГц

3. Максимальное число пространственных секторов

3.1. Обратный канал подсистемы DVB-S–12

3.2. Подсистемы WiMAX - 6

4. Число абонентских станций, которые могут быть подключены к сети

4.1. Инициализированные  в подсистеме DVB-S – 35 000

4.2. Инициализированные в подсистеме  WiMAX – 1200

5. Скорость передачи, которая предоставляется одной абонентской станции

5.1. Подсистемы DVB-S:

– до 2,5 Мбит/с по обратному каналу при работе  до 260 абонентских станций, равномерно распределенных по секторам зоны обслуживания

– до 34 Мбит/с по прямому каналу при работе до 20 абонентских станций

5.2. Подсистемы WiMAX:

– до 37 Мбит/с при работе одного абонента в одном секторе

Варианты выполнения системы

1. Вариант предоставления услуг телевизионной речи

1.1. Протокол канального уровня – DVB-S

1.2. Канальная емкость – до 800Мбит/с

1.3. Возможное предоставление услуг закрытия каналов условным доступом (число абонентов, которым предоставляется такой доступ – до 100 000

2. Вариант предоставления услуг телевизионной речи и передачи данных в стандарте DVB-S

2.1. Канальная емкость до 800Мбит/с распределяется между услугами телевизионной речи и передачи данных

2.2. Возможное закрытие телевизионных каналов условным доступом

2.3. Предоставляются услуги vpn и шифрование канала

3. Вариант предоставления услуг передачи данных подсистемой DVB-S

3.1. Канальная емкость до 800Мбит/с предоставляется услугам передачи данных

4. Вариант полнокомплектного состава

4.1. Канальная емкость при использовании указанного ресурса в подсистеме DVB-S и ресурса подсистемы WiMAX составляет около 1 Гбит/с

4.2. Число абонентских станций, которые могут быть подключены – около 40 000 при использовании полного ресурса подсистемы DVB-S.

4.3. При одновременном предоставлении услуг многоканального телевидения и услуг, которые базируются на передаче данных, число абонентских станций определяется нужным и предоставленным ресурсом по прямому каналу для услуг передачи данных, суммарная величина которого будет составлять излишек после уменьшения на ресурс, выделенный телевидению.

Рекомендации по использованию

 1. Ресурс подсистемы DVB-S используется при  предоставлении услуг телевидения в формате Mpeg-2 и при предоставлении услуг передачи данных при наличии прямой видимости.
 2. Ресурс подсистемы WiMAX используется при  предоставлении услуг передачи данных в условиях городской застройки при отсутствии прямой видимости и в условиях влияния эхо-сигналов (канал Релея, канал Райса)
 3. Таким образом, система может предоставлять услуги передачи данных в центре города (в условиях застройки большого города) и за счет значительной помехозащищенности ряда каналов предоставлять услуги на окраине города и за его пределами. При этом есть возможность свободный ресурс одной подсистемы предоставлять абонентским станциям инициализированным в другой подсистеме при необходимости.

Комплект поставки

Комплект поставки зависит от потребности заказчика и включает в себя:

1. Компоненты подсистемы DVB-S

Система состоит из Абонентских и Центральной станций (АС и ЦС) и сервера центральной станции ЦС в максимальной конфигурации содержит в себе:

 • Систему приемо-передающую (СПП)
 • Систему передачи данных (СПД)
 • Станцию телевизионного вещания (СТВ)

АС в максимальной конфигурации включает у себя:

 • Блок внешний (БВ) - (1шт.
 • Блок внутренний (БВ) – 1шт.

Число абонентских станций определяется заказом.

1.1. Версия МИТРИС-ТБ

Эта версия содержит в себе

 • средства ЦС и АС
 • спутниковый телепорт как источник программ ТБ
 • ретрансляционную центральную станцию (РЦС)
 • абонентские станции
 • 2. Компоненты подсистемы WiMAX

2.1. Базовая станция - до 6 шт. в составе:

 • модуль доступа
 • блок сетевой обработки
 • блок модема
 • приемо-передающий модуль
 • антенна секторная
 • комплект кабелей

2.2. Абонентская станция - в зависимости от заказа в составе:

 • абонентский терминал
 • антенна
 • адаптор питания
 • комплект кабелей

Шефмонтаж и пуско-наладка

Могут выполняться поставщиком на условиях, обусловленных дополнительным соглашением.

Гарантийные обязательства, техническая поддержка

Предоставляется гарантийное обязательство. Срок гарантии – 1 год с момента введения в эксплуатацию. Срок сохраняемости к введению в эксплуатацию не должен превышать 2 года.

Предоставляется услуга технической поддержки (запуск, программное реконфигурирование) по отдельному соглашению.

Комплект запасных частей определяется требованиями Заказчика и поставляется по отдельной согласованной спецификации.

Обучение персонала

Обучение персонала, при необходимости, осуществляется в Институте Электроники и Связи на условиях, обсужденных дополнительным соглашением.

Цены (за единицу в минимальной конфигурации)

 1. Базовая станция WiMAX – $7690 (один пространственный сектор до 200 абонентов, суммарная скорость 37 Мбит/с) - $40 000 (шесть пространственных секторов, до 1200 абонентов, суммарная скорость 220 Мбит/с).
 2. Абонентская станция  WiMAX – $1525
 3. Вариант выполнения системы  3.3.
  1. Центральная станция – до $300 000 (при около 3000 интерактивных абонентов предоставлении суммарной скорости по прямому каналу около 180 Мбит/с)
   • дальнейшее увеличение числа пользователей (АС) на каждые 120 приводит к увеличению стоимости на $3000 (на каждые 3000 – $75000)
   • увеличения пропускной способности на каждые 30 Мбит/с приводит к увеличению стоимости на $5000/
  2. Абонентская станция – $1000 (блок внутренний, блок внешний)
 4. Вариант выполнения системы  3.1.
  1. Центральная станция
   • при предоставлении 40 телевизионных каналов стоимость ЦС – около $100 000
   • при увеличении числа каналов ТБ на каждые 7 стоимость увеличивается на $8 000
  2. Абонентская станция - $100
 5. Вариант выполнения системы  3.2.
  1. Центральная станция – $135 000 (при предоставлении 40 телевизионных каналов и подключение 1000 АСС);
   • увеличения ресурса, емкости, числа каналов – соответственно указанного выше в п.п. 3.3 и 3.2.
  2. Абонентская станция - $1000
 6. Вариант выполнения системы  3.4.
  1. Центральная и абонентская станция
   • могут предоставляться услуги закрытия каналов ТБ условным доступом (при этом дополнительно увеличивается стоимость оснащения ЦС на $8000)